BARCA CHROME LEG SOFA
(KNP 19 BARCA KANEPE)

Barca Chrome Leg Sofa
Barca Chrome Leg Sofa
Barca Chrome Leg Sofa
Barca Chrome Leg Sofa
BRC 001Single Chrome Leg Sofa
76x85x80
BRC 002Double Chrome Leg Sofa
133x85x80
BRC PUFChrome Leg Puff
51x51x45