ELİPS BOYALI AYAKLI TOPLANTI MASASI
(MTG 36 ELİPS TOPLANTI MASASI)

Elips Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
Elips Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
Elips Boyalı Ayaklı Toplantı Masası180x100x75
200x100x75
250x100x75
300x120x75
360x120x75