VERA KROM AYAKLI BEKLEME KOLTUĞU
(WTG 34 VERA KROM AYAKLI BEKLEME KOLTUĞU)

Vera Krom Ayaklı Bekleme Koltuğu
Vera Krom Ayaklı Bekleme Koltuğu
Vera Krom Ayaklı Bekleme Koltuğu
K 4086İkili Krom Kollu, Krom Ayaklı Bekleme
108x63x92
K 4089
İkili Krom Kollu, Krom Ayaklı Sehpalı Bekleme
144x63x92
K 4087
Üçlü Krom Kollu, Krom Ayaklı Bekleme
160x63x92