GÖZDE BOYALI AYAKLI BAR TABURESİ
(TBR 20 GÖZDE BAR TABURESİ)

GÖZDEArkalıklı, Boyalı Ayaklı Bar Taburesi