VEGA BOYALI AYAKLI TOPLANTI MASASI
(MTG 40 VEGA TOPLANTI MASASI)

Vega Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
Vega Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
Vega Boyalı Ayaklı Toplantı Masası

GVGTM 210110
GVGTM 260115
Vega Boyalı Ayaklı Toplantı Masası210x110x75
260x115x75
GVGTM 120
Vega Boyalı Ayakl Yuvarlak Toplantı Masası120x75