BASİC BOYALI AYAKLI TOPLANTI MASASI
(MTG 18 BASİC TOPLANTI MASASI)

Basic Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
Basic Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
Basic Boyalı Ayaklı Toplantı Masası

ACF.BS.30.001
Basıc Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
220x110x73
ACF.BS.30.002
Boyalı Ayaklı Toplantı Masası
240x110x73