ERNESTO YÖNETİCİ OFİS TAKIMI
(MKM 46 ERNESTO YÖNETİCİ OFİS TAKIMI)

Ernesto Yönetici Ofis Takımı
Ernesto Yönetici Ofis Takımı
Ernesto Yönetici Ofis Takımı
Ernesto Yönetici Ofis Takımı
Ernesto Yönetici Ofis Takımı
Ernesto Yönetici Ofis Takımı
Ernesto Yönetici Ofis Takımı
10.M0.K.180.R.00
10.M0.K.210.R.00
Ernesto Masası (Sağ-Sol)180x90x75
210x90x75
10.M1.K.180.0.00
10.M1.K.210.0.00
Ernesto  Masası (Sağ-Sol)
180x90x75
210x90x75
33.E0.K.120.R.00
33.E0.K.120.L.00
Ernesto Etajer (Sağ-Sol)120x60x60
34.D2.K.123.0.00Ernesto Dolap123x45x85
32.K3.K.060.0.00Ernesto Keson60x50x62
10.S0.K.080.0.00Ernesto Sehpa80x50x44