Novita Chrome Leg Sofa

NVT100Single Chrome Leg Sofa85x80x75
NVT200Double Chrome Leg Sofa160x80x75
NVT300Triple Chrome Leg Sofa189x80x75