ABİDE WOODEN LEG SOFA
(KNP 05 ABİDE KANEPE)

Abide Wooden Leg Sofa
Abide Wooden Leg Sofa
Abide Wooden Leg Sofa

ABD 001Single Wooden Leg Sofa
90x85x85
ABD 002Double Wooden Leg Sofa
170x85x85
ABD 003Triple Wooden Leg Sofa
210x85x85